C C C C A+ A A- X

Заповед за отсрочване на дела

Дата на публикуване 8 декември 2020 Последна редакция 8 декември 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД

№ 285 / 07.12.2020 г.

На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с усложнената епидeмичнa oбcтaнoвĸa в страната и увеличения брой заболели и контактни съдии и служители от Административен съд – Силистра, и на основание чл. 6а, ал. 3, изр. последно (нова – ДВ бр. 98/17.11.2020 г.) от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да не се провеждат открити съдебни заседания за периода от 08.12.2020 г. до 21.12.2020 г., включително.
  2. Указвам на съдиите-докладчици да отсрочат насрочените съдебни заседания в този период за друга дата.
  3. За отсрочването на делата страните да бъдат уведомени по телефон или на електронен адрес и само при невъзможност призоваването да се извърши с призовка.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии и служители за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на съда.

Заповедта да се изпрати на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                (М. Славова)

 

Изготвил:

ИХ/СА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация