C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2019 г.

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Силистра, и Административния съд - Силистра, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Трасологични експертизи.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Биометрични криминалистични експертизи
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Антония Димитрова Христова, хирург.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярна биология.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност: очни болести.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева, психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
Съдебнопсихологична експертиза
Елка Георгиева Йорданова, психолог, допълнителна квалификация - консултант по Когнитивно-поведенческа психотерапия.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебносчетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист, строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-счетоводител.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност - финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност - финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност - икономика и счетоводство на предприятието.
Милка Димитрова Димитрова, специалност - счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност - счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорданка Великова Тодорова, специалност - счетоводство и контрол.
Галина Любомирова Стойкова, специалност - икономика и управление на кооперациите.
Валерий Иванов Обретенов, специалност - икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика, оценител земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност - финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност - финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност - икономика и счетоводство на предприятието.
Милка Димитрова Димитрова, специалност - счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност - счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорданка Великова Тодорова, специалност - счетоводство и контрол.
Галина Любомирова Стойкова, специалност - икономика и управление на кооперациите.
Валерий Иванов Обретенов, специалност - икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.
Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност - финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност - финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност - икономика и счетоводство на предприятието.
Йорданка Великова Тодорова, специалност - счетоводство и контрол.
Галина Любомирова Стойкова, специалност - икономика и управление на кооперациите.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност - технология на машиностроенето.
Динко Желев Александров, инженер, специалност - комуникационна техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра "Автомобили, трактори и кари" при РУ "А. Кънчев".
Росен Петров Иванов, доцент в катедра "Автомобили, трактори и кари" - РУ "А. Кънчев".
Живко Русинов Гелков, гл. асистент катедра "Транспорт" - РУ "А. Кънчев".
Митко Димитров Маринов, гл. асистент, катедра "Транспорт" при РУ "А. Кънчев" - гр. Русе.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в катедра "Физика" - РУ "А. Кънчев".
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари".
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер и графолог.
Явор Тодоров Георгиев, машинен инженер - транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог, оценка на машини и съоръжения.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност - технология на машиностроенето.
Зорница Борисова Калинова, инженер, специалност технология и управление на транспорта.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер - земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност - технология на машиностроенето.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност - животновъдство, магистър по публична администрация, специалност - публична администрация - управление на европейски публични проекти.
Динко Желев Александров, инженер, специалност - комуникационна техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Станимир Георгиев Станев, инженер по информатика.
Надежда Тодорова Петрова, инженер по електроника и комуникации, доп. квалификация "Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла".
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен инженер - ВиК.
Станоя Николова Ганева, технически инженер, оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова, строителен инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист, земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист, строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер - земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог, оценка на недвижими имоти.
Станоя Николова Ганева, технически инженер, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност - технология на машиностроенето.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Валерий Иванов Обретенов, специалност - икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Съдебно-енергийна експертиза
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Съдебно-зоологическа експертиза
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност - животновъдство, магистър по публична администрация, специалност - публична администрация - управление на европейски публични проекти.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярна биология.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен лекар.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност - животновъдство, магистър по публична администрация, специалност - публична администрация - управление на европейски публични проекти.
Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист, земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика, оценител земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител на стопанско имущество.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, специалист: аграрна икономика, допълнителна квалификация "Експерт-оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения".
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност - животновъдство, магистър по публична администрация, специалност - публична администрация - управление на европейски публични проекти.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Ирена Тодорова Мърова, педагог
Христина Николова Георгиева, строителен инженер - ВиК.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско стопанство.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер, охрана на труда.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност - животновъдство, магистър по публична администрация, специалност - публична администрация - управление на европейски публични проекти.
Цветанка Стойчева Стоянова, преводач - английски език.
Десислава Янушова Желязкова, преводач -полски език.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Мерал Неджати Мехмед, преводач - турски и руски език.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 08.02.2019 г. на ДВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация